Inicio Educación Nou revés jurídic contra la Conselleria dEducació a Catalunya
España   Catalunia

Nou revés jurídic contra la Conselleria dEducació a Catalunya

El sindicat ASPEPC.SPS, Profesores de Secundaria, guanya una sentència al TSJC contra el Decret de P

Segons una nota de premsa emesa per Profesores de Secundaria (ASPEPC.SPS), el Jutjat del Contenciós-Administratiu número 17, de Barcelona, ha fallat a favor de la impugnació de la convocatòria ENS/2502/2018, del 23 d’octubre, que consistia en un concurs de mèrits d’adjudicació de plaça definitiva a partir dels perfils singulars establerts al Decret de Plantilles (Decret 39/2014) mitjançant un procediment en el qual l’entrevista tenia caràcter eliminatori.

Segons dades extretes del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, aquesta convocatòria estableix la possibilitat de traslladar el personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d'ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts-escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

Amb aquesta base, i consultant fonts oficials, a la convocatòria del 2018 es van produir un total de més de 34 000 trasllats des d’Espanya a diferents països de la Unió Europea. En aquest sentit, Alemanya encapçala el flux migratori amb un total de 3622 trasllats. Letònia, en canvi, va ser el país on menys docents es van desplaçar, amb un total de 3.

Els sindicats denunciaven que aquest procediment «entrava en concurrència amb el concurs general de trasllats (convocatòria ENS/2502/2018, del 23 d’octubre), amb els possibles perjudicis a tercers en concurrència donada la simultaneïtat d’ambdues convocatòries». La sentència estableix, clarament, que una entrevista amb caràcter eliminatori en una Administració pública en un procediment d’adjudicació d’un lloc de treball no està amb consonància amb la jurisprudència del Tribunal Suprem, fixada a la sentència, desestimant el recurs de cassació interposat pel Departament d’Educació contra la sentència del TSJC en què estimava parcialment la impugnació realitzada per Profesores de Secundaria i ACESC contra el Decret de Plantilles. També estableix que aquest concurs de mèrits, que és un concurs de trasllats dissimulat, no pot prevaler ni entrar en concurrència amb el concurs general de trasllats.

La impugnació s'ha dut a terme en solitari per Profesores de Secundaria, des d’on asseguren que aquesta es tradueix en un  «nou cop contra el Decret de Plantilles i tot el que comporta».

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará