Inicio Profesores Dia internacional del docent
España   Catalunia

Dia internacional del docent

Transformar-se per transformar

El 27 de novembre és el dia internacional del docent, indistintament que es tracti de mestre o de professor. Tots són docents. En el dia a dia confonem les funcions de mestre i de professor. Podeu descobrir les diferències i els estudis que es requereixen per a ser mestre o professor en un altre article escrit per la nostra redactora Khadija: Mestre o professor.

La realitat és que tant mestres com professors avui dia són els motors del canvi que s'està produint en l'ensenyament de manera global. Els docents actuals han estat formats per a una societat de segle XX i ells han de preparar estudiants que veuran el segle XXII. Internet, robòtica, telèfons intel·ligents són eines que han empoderat l'alumne i han desplaçat el docent lluny d'aquelles velles tarimes que col·locaven l'educador en una posició elevada per sobre dels alumnes.

El veritable canvi de l'ensenyament no radica en les tecnologies existents, sinó en tot allò que ha deixat d'estar present a les aules

Però el veritable canvi de l'ensenyament no radica en les tecnologies existents, sinó en tot allò que ha deixat d'estar present a les aules: Cada cop hi ha menys llibres de text i més aplicacions interactives on realitzar exercicis i seguiment als alumnes. Ja no existeixen els dies de lliurament dels deures a classe perquè ara s'envien els treballs per e-mail o bé es pugen a plataformes dedicades a la gestió educativa dels centres. Gairebé no queden quaderns de cal·ligrafia i en el seu lloc apareixen tauletes digitals on s'entrena la precisió tàctil de l'alumne. No hi ha exàmens en les primeres etapes educatives i es treballa mitjançant projectes d'investigació i recerca de conceptes en grup. No hi ha lliçons magistrals de com resoldre problemes, sinó l'opció de triar un problema i veure totes les possibles formes de resoldre'l. No s'ha de memoritzar informació però s'ha de saber usar-la i exposar-la. Els nens d'avui són capaços de fer investigacions, presentacions digitals multimèdia i treballar en equip molt abans d'acabar la Primària.

El docent ha de transformar-se a cada classe

Tot això obliga al docent a transformar-se a cada classe. Cada dia que creua la porta de la classe, el docent ha de sortir d'allà transformat, perquè els seus alumnes es transformen abans, durant i a la fi de la lliçó, amb la qual cosa no tornaran a ser els mateixos i el docent ha de seguir aquest ritme d'avaluació i canvi constant per arribar a ser el mestre o professor que els seus alumnes mereixen.

Després d'un pare o d'una mare només hi ha una altra figura que ens motivi o ens destrueixi tant com els nostres familiars directes: els nostres mestres i professors. És una gran responsabilitat! Ningú oblida un bon professor, però tampoc un de dolent. I la dada que sempre serà desconeguda és tot el que un nen no serà mai per culpa d'un mal docent.

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará