Inicio Actualidad Últim trimestre i final de curs
España   Catalunia

Últim trimestre i final de curs

Principals línies d'actuació

El proppassat 24 d'abril el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publicava l'ordre ministerial que recull mesures excepcionals i de caràcter temporal davant el tancament dels centres educatius establert al reial decret de l'estat d'alarma. L'ordre ministerial recull els acords adoptats en el si de la Conferència Sectorial d'Educació per la majoria de les comunitats autònomes, encara que vincularà igualment a les que decideixin adherir-s'hi posteriorment.

recerca escola a Barcelona, compra ineditmagazine

El Ministerio de Educación y Formación Profesional fixa els criteris orientadors per al tercer trimestre i el final de curs. Resumim les principals línies d'actuació en les diferents etapes educatives:

L'activitat educativa durant el tercer trimestre serà a distància

L'ordre ministerial estableix que es mantindrà l'activitat educativa durant el tercer trimestre, de moment a distància, en funció de les restriccions sanitàries, i que el curs no es perllongarà més enllà del mes de juny.

La promoció de curs serà la norma general

Perquè els estudiants no perdin el curs i puguin continuar avançant en la seva formació, tenint en compte de manera especial la situació dels més vulnerables, l'avaluació serà contínua, la promoció de curs serà la norma general i la titulació ha de ser la pràctica habitual per a aquells alumnes que finalitzen 4t d'ESO o 2n de Batxillerat i FP. Una decisió que, en tot cas, sempre ha d'adoptar el conjunt de professors de cada estudiant, que són els que el coneixen i podran avaluar de manera global si ha obtingut els objectius educatius essencials de l'etapa cursada.

L'avaluació global del curs es basarà en els dos primers trimestres, en què l'activitat educativa es va desenvolupar de manera presencial, i el tercer trimestre en cap cas podrà perjudicar l'alumne

El tercer trimestre tindrà caràcter formatiu i diagnòstic, per determinar les mancances de cada alumne i aquells aspectes en què necessita reforçar coneixements. L'avaluació global del curs es basarà en els dos primers trimestres, en què l'activitat educativa es va desenvolupar de manera presencial, i el tercer trimestre en cap cas podrà perjudicar l'alumne però sí que reconeixerà l'esforç que hagi fet per obtenir millors resultats.

El tercer trimestre se centrarà en la recuperació, el repàs i el reforç

El tercer trimestre se centrarà en la recuperació, el repàs i el reforç amb activitats globalitzadores i interdisciplinàries i degudament tutoritzades. L'activitat s'enfocarà cap als aprenentatges i les competències imprescindibles evitant sobrecarregar l'alumnat, encara que això no impedeix que se segueixi avançant en els coneixements si és possible.

En el cas que es mantingui la formació a distància, es mobilitzaran els recursos i els mitjans de suport necessaris per tal que el professorat desenvolupi la seva tasca en les millors condicions possibles.

Els centres educatius s'han d'esforçar amb l'alumnat no connectat

A més, durant aquest període, les administracions i els centres educatius faran un especial esforç per identificar l'alumnat que no està connectat i prepararan plans específics de recuperació del vincle escolar i de reforç que els ajudin a reincorporar-se a l'activitat educativa tan aviat com sigui possible.

Durant l'estiu s'organitzaràn activitats de reforç voluntàries

Un cop finalitzat el curs, durant l'estiu, les administracions organitzaran o donaran suport a la realització d'activitats de reforç voluntàries combinades amb activitats lúdiques, comptant amb l'ajut del voluntariat i en contacte amb els centres educatius i els seus docents.

De cara al proper curs, les administracions educatives, els centres i el professorat organitzaran plans de recuperació i adaptació del currículum i de les activitats educatives que permetin avançar a tot l'alumnat i especialment als més endarrerits.

Formació Professional i accés a la universitat

El BOE també recull dues ordres ministerials relatives als ensenyaments de Formació Professional i a les proves d'accés a la universitat. Com ja s'havia anunciat, les proves d'accés a la universitat (EBAU/EVAU) s'hauran de celebrar entre el 22 de juny i el 10 de juliol, en convocatòria ordinària, i fins al 17 de setembre (inclòs), en l'extraordinària. Els resultats provisionals es publicaran abans del 17 de juliol i abans del 23 de setembre, respectivament.

Pel que fa al model de prova, hi haurà una única proposta d'examen per matèria amb un nombre determinat de preguntes que s'haurà fixat de manera que permeti a tots els alumnes assolir la màxima puntuació, amb independència de les circumstàncies en què hagin tingut accés a l'ensenyament durant la suspensió de l'activitat lectiva presencial. Almenys el 70 % de la qualificació de cada prova s'obtindrà a partir de l'avaluació d'estàndards d'aprenentatge essencials.

Es redueixen els mòduls de formació en centres de treball (FCT) al mínim

Entre les mesures excepcionals establertes per a la Formació Professional, s'ha autoritzat la reducció de la durada dels mòduls de formació en centres de treball (FCT) al mínim d'hores previstes a la llei (220). En el cas de l'FP de grau superior, aquest mòdul d'FCT es podrà integrar en el mòdul de projecte. Junts, tindran una durada de 245 hores.

En el cas de l'FP bàsica i de grau mitjà, es podrà crear un mòdul de projecte —fins ara només existia a la superior— per integrar-lo amb la formació en centres de treball. A més, serà possible substituir l'estada a empreses per una proposta d'activitats associades a l'entorn laboral.

La situació en els ensenyaments esportius i artístics és similar, amb la integració de les pràctiques a l'empresa amb els respectius mòduls de projecte. Per als ensenyaments superiors de Dansa, Disseny, Arts Plàstiques i Conservació i Restauració de Béns Culturals, les pràctiques externes es podran realitzar de manera integrada amb el treball de fi d'estudis o amb alguna assignatura obligatòria de perfil pràctic.

Nota de premsa: Ministerio de Educación y Formación Profesional

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará