Inicio Actualidad Tedi i desesperació dels professors a nivell nacional
España   Catalunia

Tedi i desesperació dels professors a nivell nacional

Centres educatius de tot Espanya demanen paralitzar la LOMLOE

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), des de la seva àrea d'educació, ha fet una roda de premsa on trasllada el descontentament d'un gran nombre de centres educatius a tot el país que afronten l'avaluació del primer trimestre del curs escolar insegurs, per manca de pautes clares i de criteris contrastats.

La llibertat de càtedra és un dret fonamental dels professors contemplat a la Constitució. Suposa la possibilitat que tenen els docents d'ensenyar la matèria que els correspongui impartir amb total llibertat i sota les seves pròpies conviccions, sempre que ho facin de forma adequada. La LOMLOE desenvolupa tantes pautes i directrius que no deixa espai a aquesta llibertat, obligant els docents a sotmetre's a didàctiques i a eines precises que asfixien la seva llibertat professional.

La LOMLOE desenvolupa tantes pautes i directrius que asfixia la llibertat de càtedra

La CSIF ja va avisar d’aquesta situació el 19 d’octubre passat, quan es van manifestar davant del Ministeri d’Educació. Tot i això, ni la ministra, Pilar Alegría, ni cap altre càrrec del ministeri han respost a les demandes del col·lectiu docent.

La CSIF, en tant que sindicat més representatiu a les administracions públiques, està rebent centenars de queixes del professorat. Dimarts passat es va fer pública la preocupació i la inseguretat davant les avaluacions del primer trimestre del curs i en conseqüència el butlletí de notes que rebran les famílies abans de les vacances de Nadal amb els nous criteris de la LOMLOE.

La raó principal de les protestes se centra en els currículums i els nous criteris d'avaluació basats en competències en detriment dels coneixements bàsics. És a dir, ara es valoren més habilitats i actituds envers l'aprenentatge, com la responsabilitat personal, la resolució creativa o el treball en equip, entre altres competències. En algunes etapes s'ha tret l'avaluació objectiva mitjançant valors numèrics i es requereixen nous instruments de puntuació per als que els docents no han tingut temps de preparar-se perquè es van publicar coincidint amb l'inici de curs. En algunes comunitats autònomes, fins i tot, es va començar sobre la marxa amb esborranys de la nova norma, sense la formació ni l'orientació adequades.

L'avaluació per competències

L'avaluació per competències és una solució avaluativa que ve del món empresarial per mesurar el rendiment de les persones en les estructures corporatives. Per a l'educació suposa un canvi total de paradigma, acostumar-se al nou procediment d'avaluació requereix temps i formació perquè és molt complex. A més, el nou sistema exigeix una gran burocràcia en haver de realitzar informes constants que han de ser traslladats a l'Administració educativa.

La nova llei orgànica (LOMLOE) ha arribat en un moment en què els docents ja estaven en condicions precàries per la ràtio elevada d'alumnes, l'excesssiu nombre d'hores lectives, per un dèficit crònic de finançament, de recursos i de professors. A continuació compartim el vídeo de la roda de premsa completa:

imatges dels portaveus del CSIF a la roda de premsa

Vídeo de la roda de premsa, canal CSIF Educación a YouTube

 

Llista de les principals queixes dels docents

Isabel Madruga, presidenta del Sector Autonòmic d'Educació de CSIF a Castella i Lleó, va presentar un resum de les queixes que reben dels docents, entre les quals destaquem els punts següents:

• La llei s'ha publicat tard i els documents com ara les resolucions d'avaluació han patit modificacions un cop iniciat el curs. Els docents no poden treballar amb aquesta improvisació.

• Preocupació per la política educativa, l'enfrontament partidista, la manca de recursos, les ràtios…

• Els nous currículums estan sobrecarregats i es dona més importància a les competències en detriment del temari.

• La imposició en alguns casos dels àmbits, reduint-se l'especialització i la qualitat de l'ensenyament. A més, aquesta agrupació de disciplines produeix importants llacunes de coneixement amb aprenentatges dispersos.

• S'imposa un model pedagògic únic, tancat i obligatori, basat exclusivament en situacions d'aprenentatge. S'atempta contra la llibertat de càtedra i l'autonomia pedagògica dels centres.

• Cal repensar la llei amb la comunitat educativa. La seva aplicació hauria de ser més racional i flexible i sobretot amb més recursos.

• La imposició dels terminis està generant tensions als centres per la càrrega de treball burocràtic.

• La formació només ha arribat a una part petita del personal, no s'ajusta a problemes concrets i reals i es limita a generalitats.

• Els llibres de text han estat afectats pel retard, s'han elaborat en molts casos amb esborranys i poden, per tant, contenir errors.

Per tot això, la CSIF exigeix al Ministeri d'Educació una reunió urgent i extraordinària per avaluar l'aplicació de la norma, els problemes en la seva aplicació detectats pel professorat i adoptar solucions amb el consens dels representants dels treballadors. Per la seva banda, el sindicat ha posat en marxa una campanya informativa a nivell nacional i inicia una consulta a les seves bases, cas de no obtenir resposta de l'administració, que podria culminar en una crida a la vaga general de l'educació a tot el país.

Fonts

Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF

Nota de premsa de la CSIF.es

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará