Inicio Educación Estudiar a un internat
España   Catalunia

Estudiar a un internat

Avantatges i desavantatges

L'educació dels fills és una de les principals preocupacions d'una família, per això no són poques les ocasions en què escoltem o llegim comparatives que es fan entre l'escola pública, concertada i privada, explicant els seus avantatges i desavantatges. No obstant això, són poques les vegades que es parla de l'escolarització en els internats.

Els internats són col·legis privats on els nens estudien i alhora hi viuen. Generalment, el nen o l'adolescent només està internat entre setmana, així que pot anar a passar els caps de setmana amb la família, tot i que la majoria de les vegades els alumnes romanen a l'escola durant tot el període lectiu.

Aquest silenci o manca d'informació sobre els internats es deu, en part, a les connotacions que adquireix aquesta paraula. Segons el lloc del món on ens trobem, internat pot ser una paraula positiva o negativa.

Segons el lloc del món on ens trobem, internat pot ser una paraula positiva o negativa

En territori anglòfon, el terme boarding school sona a privilegi, elit i tradició, ja que allà els internats són escoles de prestigi. Per contra, parlar d'internats a Espanya equival a càstig, disciplina i renúncia. Aquí aquest tipus d'escola té una connotació negativa, i això es deu al fet que els pares ho esgrimeixen com una amenaça quan els seus fills tenen problemes acadèmics o de comportament.

Parlar d'internats a Espanya equival a càstig, disciplina i renúncia

No obstant això, en un context en què la conciliació laboral i familiar és difícil d'aconseguir, l'internat es planteja com una opció legítima per assegurar la correcta educació dels nostres fills. Ja no es percep com a últim recurs per millorar el comportament d'un fill o filla (tot i que encara perduren els prejudicis), sinó que en l'actualitat per a moltes famílies és l'opció ideal per conciliar feina i família.

En l'actualitat per a moltes famílies és l'opció ideal per conciliar feina i família

Els internats, com tots els tipus d'escoles, tenen avantatges i desavantatges, que exposarem a continuació:


Avantatges

 • Excel·lent formació: el principal avantatge dels internats és la qualitat en l'educació. Com els alumnes estan tot el dia en un ambient acadèmic, en acabar la seva formació tenen una millor preparació acadèmica.
 • Convivència i socialització: el nen o la nena estableix contactes socials amb altres estudiants i hi conviu, realitza activitats en comú i s'acostuma a treballar en equip, aprèn a prendre en consideració els altres i a ser tolerant.
 • Un estil de vida disciplinat: l'estil de vida ordenada i sotmesa a regles concretes propi dels internats ajuda els menors a estructurar-se i evita la sobreprotecció dels progenitors. A més, el nen o la nena aprèn a organitzar-se el temps i a ser responsable en les seves accions.
 • Desenvolupament personal positiu: la convivència a l'internat fomenta l'acceptació de la crítica, el sentit d'esforç personal i la confiança en un mateix. A més, els nens i els adolescents també aprenen a defensar les seves idees i a adaptar-se a les circumstàncies en situacions de crisi.
 • Major concentració en els estudis: estudiar en un internat ajuda els alumnes a mantenir-se enfocats en allò que importa: els estudis, ja que no estan envoltats ni de distraccions ni de males influències, a més de què estan sempre sota la supervisió dels professors .
 • Autonomia personal: viure en un internat suposa independitzar-te parcialment dels pares, la qual cosa et porta a ser més autònom, responsable, autosuficient i independent.

Desavantatges

Malgrat els indubtables beneficis que pot reportar per al teu fill o filla estudiar en un internat, hi ha certs aspectes d'aquesta separació parcial entre pares i fills que podrien considerar-se desavantatges, que són els següents:

 • Estar lluny de la família: el nen o la nena que s'educa en un internat té gairebé garantida una excel·lent formació acadèmica, però no es pot oblidar que viu la major part de l'any lluny de la seva família, això pot trencar o afeblir els seus llaços i el vincle amb la família. A més, pot provocar un fort desarrelament i problemes emocionals, sobretot quan a l'infant no li queda molt clar el perquè de la seva estada en un internat, ja que pot pensar que no és un nen estimat pels seus pares.
 • Preus alts: els internats, malgrat la seva connotació negativa a Espanya, no deixen de ser escoles de prestigi i d'elit, així que l'accés es converteix en un privilegi que només  es poden permetre els més adinerats, el seu elevat preu fa que per a la gran majoria de les famílies ni tan sols sigui una opció a l'hora de buscar col·legi per als seus fills.
 • Menys intimitat: en l'adolescència els fills solen ser molt primmirats amb la seva intimitat, llibertat i espai personal. Això és quelcom a què el teu fill o filla ha de renunciar si estudia en un internat, ja  que allà les habitacions es comparteixen i la convivència és un fet comú, es fa difícil trobar un lloc on estar sol.
 • L'internat no està per castigar: optar per matricular el nostre fill o filla en un internat no ha de ser una decisió condicionada pel seu mal comportament o les males notes. Els menors que creuen que han estat internats com a càstig es tanquen en si mateixos, de manera que es fan inaccessibles als formadors, i en molts casos no acaben gaudint de tots els avantatges que els ofereix la seva estada allà.
 • No a tots els nens els va bé estudiar en un internat: en els casos en què el menor tingui un grau molt alt de dependència de la família, no és aconsellable portar-lo a un internat fins que arribi a un grau mínim d'autonomia, ja que en aquests casos es corre el risc de què s'aïlli, es desanimi i es frustri, cosa que repercutirà negativament en el seu rendiment escolar.


No hi ha dubte que l'educació de qualitat és una cosa de la que no podem prescindir, i més encara ara, en aquests temps canviants, per això cal valorar totes les opcions al nostre abast abans de decantar-nos per una o per una altra, per tal de garantir que els nostres fills rebin una bona educació. És cert que els internats poden resultar atractius, però abans cal comentar-ho amb el fill o la filla i valorar si serà beneficiós que hi estudiï.


Comentarios

Héctor Altamirano , 21 de Marzo de 2024 19:18:52 Debe especificar un comentario
Héctor Altamirano , 21 de Marzo de 2024 19:19:42 Puede estudiar uno pero no tiene ayuda familiar solo quería saber porque hay un deseo estudiar aprender cosas nuevas

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará