Inicio Actualidad El curs universitari 2020-2021
España   Catalunia

El curs universitari 2020-2021

Declarat curs d’excepció

Les universitats podran organitzar entorns virtuals, mantenint la seva modalitat d’impartició, per tal de garantir que els estudiants obtinguin els resultats d’aprenentatge desitjats. Paral·lelament, es crea un grup especial de treball per dissenyar futurs escenaris d’activitat acadèmica.

El Govern i les universitats catalanes han acordat considerar com a període d’excepcionalitat el pròxim curs universitari 2020-2021, independentment de la situació d'estat d’alarma declarada pel Gobierno del Estado. Aquest període ha començat aquest mes de juny i s’allargarà fins la finalització del pròxim curs acadèmic. L’acord, sorgit en la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica (CPOA), s’ha ratificat a l’última junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), celebrada ahir.

Curs universitari d'excepcionalitat independentment de la situació d'estat d'alarma declarada pel Gobierno del Estado

En aquest sentit, s’ha creat un grup de treball integrat per tots els vicerectors i vicerectores de Programació i Ordenació Acadèmica juntament amb representants de la Secretaria d’Universitats i Recerca i d’AQU per treballar en el disseny del curs vinent preveient múltiples escenaris. Es tractaria de crear alternatives preparades per no caure en la improvisació. Aquests futurs escenaris, que seguiran complint amb totes les mesures de seguretat necessàries, no descarten, ara per ara, la possibilitat fins i tot de nous confinaments si es produís en els propers mesos un rebrot de la COVID-19.

Programes de grau, màster i doctorat

Així, per al curs vinent, les universitats mantindran la modalitat d’impartició docent determinada per a graus, màsters i doctorats. Cada universitat, però, en exercici de la seva autonomia i en funció de les seves circumstàncies, podrà organitzar entorns virtuals en els programes que consideri oportuns per tal de garantir que els estudiants obtinguin els resultats d’aprenentatge desitjats.

Igualment, durant aquest període d'excepcionalitat les universitats podran introduir canvis en els elements dels programes formatius que s'hagin de veure alterats (activitats presencials en grups grans, pràctiques externes, mobilitat) i anunciar i difondre la possibilitat d’organitzar els entorns virtuals necessaris a cada programa. En cap cas, però, no es podrà introduir un canvi de modalitat del programa sense que hagi estat aprovat prèviament.

Finalment, per tal de garantir en tot moment la qualitat dels estudis, es demanarà a l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) la modificació, si s’escau, dels protocols oportuns a aplicar en les acreditacions de titulacions tenint en compte les característiques d’aquest període d’excepcionalitat.

Mesures adoptades en un escenari de docència d’emergència en línia

Des de l’inici de la pandèmia el Govern, AQU Catalunya i les 12 universitats han impulsat un seguit de mesures per assolir el mínim impacte en els aprenentatges del col·lectiu d’estudiants i garantir, sobretot, que cap estudiant perdi aquest curs per culpa de la crisi sanitària. En aquesta línia, es van consensuar formats d’avaluació no presencial i un seguit d'orientacions a tenir en compte per les universitats a l’hora d’implementar-les, així com altres mesures referents a les pràctiques externes, els treballs finals de grau i màster, i el calendari acadèmic.

Tanmateix, des de bon principi, el Govern i les universitats han anat prenent, en funció dels criteris establerts per les autoritats sanitàries a cada etapa, les mesures necessàries per garantir la salut de tota la comunitat d’estudiants, així com del personal docent (PDI) i d’administració i serveis (PAS).

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará