Inicio Salud y psicología Educació postural, assignatura pendent a les escoles
España   Catalunia

Educació postural, assignatura pendent a les escoles

Els fisioterapeutes recomanen romandre asseguts no més de 30 minuts

Entrevista a Clara Bergè, fisioterapeuta responsable del programa Salut a les Escoles al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

L'educació no només és la clau per al desenvolupament intel·lectual dels nostres joves, sinó també per al seu benestar físic i mental. A les aules, els nostres estudiants passen gran part del seu temps asseguts, una realitat que planteja un desafiament: com podem assegurar que creixin amb hàbits posturals saludables en un món cada vegada més sedentari i tecnològic? En aquesta era digital, les pantalles i les taules d'estudi es combinen amb una creixent falta d'activitat física, i generen inquietuds sobre la salut postural dels nens i adolescents.

És imperatiu «trencar amb l'actitud sedentària» i promoure petites pauses actives entre les classes

De fet, la manca d'activitat física durant les hores lectives i el pes excessiu de les motxilles són dos dels factors determinants en la salut postural dels infants i adolescents. Clara Bergè, fisioterapeuta responsable del programa Salut a les Escoles al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, adverteix que l'ús creixent de les noves tecnologies a les escoles i als entorns familiars ha reduït dràsticament les activitats físiques essencials per al desenvolupament psicomotor dels infants. Això ens porta a una situació crítica, on és imperatiu «trencar amb l'actitud sedentària» i promoure petites pauses actives entre les classes.

A Espanya els nens i adolescents passen més hores lectives a l'escola que a la resta de països membres de l'OCDE i la Unió Europea

La situació a Espanya encara és més greu; segons dades d'UGT (2016), al nostre país els nens i adolescents passen més hores lectives a l'escola que a la resta de països membres de l'OCDE i la Unió Europea. Aquesta intensa jornada d'estudi, que abasta 791 hores a l'educació primària i 1044 hores a la secundària, implica llargues estones de sedentarisme escolar que requereix un canvi urgent.

accés a l

Accés a l'entrevista completa al nostre canal YouTube

No obstant, Bergè assegura que aquest canvi no sempre és senzill de dur a terme dins l'aula durant les hores lectives, però es pot aconseguir entre classe i classe, incentivant els moments en què els nens puguin caminar o córrer breument. Aquestes petites pauses no només ajuden a millorar la postura sinó també a incrementar la concentració i la capacitat d'aprenentatge dels estudiants. «La recomanació genèrica és aixecar-se cada 30 minuts, però això pot trencar el ritme de les sessions, així que el que diem és que com més moviment millor», declara Bergè.

La distància entre el nen i la pantalla, la posició dels braços, l'existència d'espais ben il·luminats amb llum natural, la mida de la tipografia i el color de fons són aspectes que poden tenir un impacte directe en la salut postural dels nens

L'ús generalitzat de pantalles a casa i a l'escola també requereix una atenció especial pel que fa a les pautes posturals. La distància entre el nen i la pantalla, la posició dels braços, l'existència d'espais ben il·luminats amb llum natural, la mida de la tipografia i el color de fons són aspectes que poden tenir un impacte directe en la salut postural dels nens. A més, Bergè posa èmfasi en una qüestió sovint obviada: les alçades de les taules als pupitres. Cada nen té una alçada i unes condicions físiques diferents, però tot i així els docents poden col·laborar en la creació d'entorns escolars que fomentin postures naturals, correctes i confortables.

Les escoles ordinàries necessiten assessorament fisioterapéutic per cuidar la postura de l’alumnat i de l’equip docent

Una de les propostes més interessants que Clara Bergè planteja és la presència del fisioterapeuta a les escoles. Actualment, només es preveu aquesta assistència en centres d'educació especial que tenen alumnes amb necessitats educatives especials. No obstant, Bergè considera que aquest assessorament de fisioterapeutes s'hauria d'estendre a tots els centres educatius per ajudar a crear hàbits posturals saludables, tant per als alumnes com per als professors.

La educació postural a les escoles no només té beneficis immediats en la salut dels nens, també contribueix a la formació de futurs adults conscients del seu cos i de les seves necessitats

La salut postural dels nens i adolescents a les escoles és cada cop més una qüestió rellevant en la societat actual, caracteritzada per llargues hores d'estudi i l'ús extensiu de les noves tecnologies. Promoure hàbits posturals saludables, fomentar l'activitat física i considerar l'assistència de fisioterapeutes als centres educatius són passos essencials per garantir que la formació dels estudiants es desenvolupi en un entorn que prioritzi la seva salut i benestar. L'educació postural a les escoles no només té beneficis immediats en la salut dels nens, també contribueix a la formació de futurs adults conscients del seu cos i de les seves necessitats, alliberant-los del cicle de dolors i problemes posturals que podrien afectar-los a llarg termini, i que molts de nosaltres venim arrossegant des de ben petits.

Font: Inèdit Agencia.

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará