Inicio International overview Educació a Rússia
España   Catalunia

Educació a Rússia

El sistema educatiu que va transformar Occident

Editorial

L'educació a Rússia ha estat determinant en la construcció del que s'ha convertit avui aquest pais: l'innombrable «lord Voldemort» de la política del segle XXI. El sistema educatiu rus no només ha creat les bases del que és avui com a potència bèl·lica mundial, sinó que ha determinat tots els sistemes educatius d'Occident, sobretot en l'àrea de ciències i matemàtiques.

Tot va començar amb la pugna per la conquesta de l'espai i la posada en òrbita de l'Sputnik (coet espacial soviètic), el 4 d'octubre del 1957. Els EUA es van fer una pregunta: com aconsegueix l'URSS millors científics que la resta del món? I la resposta a aquesta pregunta es va convertir en la primera gran revolució educativa dels EUA i en el naixement de l'escola moderna: «l'Escola Activa», basada en la gratuïtat dels estudis de secundària, la creació de nous currículums científics i matemàtics, i l'aparició d'institut «laborals» per cobrir les necessitats de les noves feines que demanava una societat en auge de fabricació i consum. Entre les dècades dels cinquanta i els seixanta, els Estats Units van arribar al 86 % de població escolaritzada a l'etapa de secundària davant del 16 % d'Espanya. Es va entendre l'educació com un mecanisme necessari per a la modernització de la societat i de l'Estat.

La taxa d'alfabetització a Rússia supera el 99 %

L'educació és un dels pilars més importants en tot país i un dels millors indicadors del desenvolupament de tota societat. Rússia es caracteritza per comptar amb un dels sistemes educatius més exigents, que va ser reconegut el 2014 per la Pearson/Economist Intelligence Unit com el vuitè millor a Europa i el tretzè millor del món. De fet, és un dels països que mana més hores de deures als alumnes, gairebé 10 hores segons un estudi de l'OCDE, i té una taxa d'alfabetització que supera el 99 %, segons dades del Banc Mundial.

Rússia és un dels països que mana més hores de deures als seus estudiants

Responsabilitat, rigor, serietat, compromís i eficiència són els pilars de l'educació russa, un sistema educatiu que atén més de 170 ètnies diferents: russos, tàrtars, ucraïnesos, txuvaixos, baixkirs, bielorussos, entre d'altres.

L'educació obligatòria

El sistema educatiu obligatori rus es compon de tres etapes: l'educació primària, que té una durada de quatre anys; l'educació secundària bàsica, que dura cinc anys; i l'educació secundària completa, que dura dos anys.

Si bé compten amb escoles bressol similars als parvularis que tenim a Espanya, es tracta d'un nivell educatiu no obligatori, per la qual cosa els nens que no aconsegueixin plaça a la pública o es matriculen a la privada o comencen la seva educació als 6 anys.

L'educació primària comprèn dels 6 als 10 anys, i el nen assisteix 4 hores diàries a classe

La primària es caracteritza per ser una etapa educativa de desenvolupament de les competències bàsiques que comprèn dels 6 als 10 anys. Les principals assignatures que s'imparteixen són llengua russa, matemàtiques, història i geografia, ciència i tecnologia, educació artística i educació física. Generalment, al llarg d'aquests quatre anys és un mateix docent qui imparteix totes les classes, i hi dedica 4 hores diàries, excepte educació física i llengua estrangera en què es compta amb professors especialitzats.

Classes de 45 minuts a primària i secundària

La durada de les classes és de 45 minuts al llarg de tot l'ensenyament obligatori, i en l'avaluació la puntuació màxima és un 5. L'alumnat té entre 34 i 37 setmanes lectives durant el curs, que inicien amb la primera setmana de setembre i acaben la darrera de maig. A les aules, la ràtio mínima per grup oscil·la entre 25 i 35 alumnes, en funció de l'etapa educativa, la zona i l'escola.

L'educació secundària bàsica abasta el període comprès entre els 10 i els 15 anys i consta de cinc cursos (del cinquè al novè). Compta amb 15 matèries obligatòries en el pla d'estudis: llengua i literatura russa, llengua estrangera, matemàtiques, informàtica, història, ciències socials, geografia, ciències naturals, física, química, biologia, educació artística, tecnologia i educació física. Normalment es fa un total de sis assignatures per dia.

L'OCDE classifica les destreses de matemàtiques i ciències dels estudiants russos (PISA, 2015) en la posició 34a, entre Suècia i Islàndia

A tot el territori rus es parlen més de 150 llengües diferents

Si bé les assignatures generals són comunes a tots els col·legis, en les optatives hi ha diversitat d'assignatures segons l'escola, doncs algunes imparteixen retòrica, en altres es realitza cuina, i en aquelles autonomies que disposin de llengua cooficial també en tenen una assignatura, ja que a tot el territori es parlen més de 150 llengües diferents. Els continguts curriculars es gestionen a tres nivells: municipal, federal i estatal.

Un cop finalitzada la primària i l'educació secundària bàsica cal superar una prova global que consta de quatre exàmens per obtenir el Certificat d'Ensenyament General Bàsic (Attestat).

Educació superior

Segons l'OCDE (2016), el 54 % dels adults a Rússia (entre els 25 i els 64 anys) han cursat estudis de nivell terciari, cosa que representa el segon lloc més alt en la llista de països membres. El primer lloc l'ocupa Canadà (56,27 %), i a Espanya només els cursen el 41,1 % dels homes i el 52,1 % de les dones (INE, 2021).

Des del 2007, Rússia va migrar el seu model d'educació universitària tradicional al sistema de graus del procés Bolonya, encara que no ha estat una mesura popular perquè el país no fomenta la mobilitat dels estudiants a altres països. Tot i això, el 2016, Bloomberg va classificar l'educació superior russa com la tercera millor del món pel nombre d'estudiants graduats de l'etapa de secundària que accedien a la universitat.

Després de l'educació general, a nivell educatiu a cada estudiant se li presenten dues opcions: prosseguir a l'escola per cursar el desè i onzè curs (educació secundària completa), o optar per matricular-se en un College. Aquesta darrera opció té com a requisit aprovar un examen d'admissió.

Els Colleges són centres d'ensenyament superior especialitzats, i la majoria depenen d'una universitat

A diferència de les escoles normals, als Colleges les classes duren 90 minuts i les assignatures són específiques segons l'especialitat del liceu en qüestió. Normalment la durada d’aquests estudis és d’entre 3 i 4 anys, i s’obté un diploma d’educació mitjana professional. De fet, són moltes les universitats que tenen els seus propis Colleges, de manera que els que hi cursin tindran prioritat en l'accés a aquestes universitats.

També hi ha una segona opció de formació professional que es cursa als centres educatius d'ensenyament professional anomenats Uchilisch, però que no dona accés als estudis universitaris. Els programes educatius d’aquests centres estan dirigits a obtenir una qualificació professional i, en general, comprenen matèries per a la preparació professional. La durada dels estudis en aquests programes és d'un any i mig en el cas dels que han completat els 11 cursos del col·legi, i de dos anys i mig si l'estudiant només ha cursat els 9 anys de l'educació obligatòria. En acabar la formació els estudiants (Uchilische) obtenen el títol tècnic que dona dret a treballar en aquesta professió.

La universitat

Per accedir a la universitat els estudiants que van optar per cursar el desè i onzè cursos a l'escola han de superar l'examen d'admissió (EGE). Consta de 4 proves: rus, matemàtiques i dues assignatures d'elecció pròpia segons la branca i la universitat. Per als estudiants que provenen d'un College, aquesta prova no és obligatòria. Un cop finalitzada l'etapa universitària, que majoritàriament té una durada de 4 anys, s'obté el títol de Bakalauvr, cosa que dóna accés al Magíster, que és de 2 anys.

Finalment, com en tots els sistemes educatius, el doctorat ja és l'últim esglaó educatiu per a aquells que volen arribar fins al final. Consisteix en l'obtenció, d'una banda, del títol de candidat, i de l'altra, del de doctor després de defensar la tesi.

Rússia ha estat un referent (qüestionable, però referent) pel que fa al sistema educatiu d'èxit. L'antic aparell polític de l'URSS va considerar l'educació com a eina de transformació del país des de principis del segle XX, i va desenvolupar un sistema de coeducació, per a homes i dones, focalitzat en l'aprenentatge científic, matemàtic i humanístic, mentre que països com Espanya van trigar més de 70 anys en desenvolupar un sistema educatiu laic, universal, gratuït i científic.

Article cocreat per:

Khadija Ftah Ftah i Ángeles Gallardo

Fonts:

https://www.educacionyfp.gob.es/rusia/ser-estudiante.html

Informe Pearson: https://www.pearsoneducacion.net/espa%C3%B1a/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2014/05/09/pearson-publica-el-nuevo-informe-the-learning-curve-2014-%C3%ADndice-sobre-el-panorama-educativo-global

Informe sobre els deures en els països de l'OCD: https://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:8fd5734c-1633-4796-8796-e2e686e2df20/pisa-in-focus-n46-esp.pdf

Dades taxa  d’alfabetització: https://datos.bancomundial.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS?locations=RU


Comentarios

frida, 18 de Abril de 2024 16:19:40 Muy bueno

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará