Inicio Educación Cinc consells per reconèixer les fortaleses
España   Catalunia

Cinc consells per reconèixer les fortaleses

En els nens

Habitualment gastem molt temps i molt esforç en aconseguir que els nens treballin en activitats vers les que no mostren cap interès. La majoria de vegades l'únic que aconseguim és un rebuig crònic a tot allò que els suposi un sobresforç sense sentit.

Tots els nens tenen fortaleses i descobrir-les el més aviat possible ajuda al desenvolupament de la seva autoestima i confiança

Comencem per definir què s'entén per fortalesa personal. El controvertit psicòleg Jordan B. Peterson, professor de Psicologia a la Universitat de Toronto, afirma que «fortalesa o virtut és una capacitat que pot adquirir-se mitjançant la voluntat i que representa un tret positiu de la personalitat».

Tots els nens tenen fortaleses i descobrir-les el més aviat possible ajuda al desenvolupament de la seva autoestima i confiança, alhora que fomenten el tractament de la frustració i la resiliència.

Com reconèixer les fortaleses en un nen? No és una tasca fàcil per a les mares i els pares que acostumen a dirigir l'aprenentatge dels seus fills mitjançant processos massa rígids i estandarditzats. Proposem cinc passos que poden ajudar a descobrir les habilitats en un nen:

1) Hi ha diferents fortaleses

Els nens tenen diferents tipus de fortaleses. Algunes són fàcils d'identificar, per exemple dibuixar, escriure… però altres poden resultar més complicades com la capacitat d'escoltar, el treball en equip, l'empatia, la curiositat.

Reconèixer-les i parlar d'aquestes fortaleses ajuda l'infant a millorar. És especialment necessari en el cas de nens que no són brillants a l'escola.

2) Presta atenció a allò que més li agrada

En ocasions les fortaleses sorgeixen a partir d'explorar interessos i passions. Cal fomentar que el nen desenvolupi allò que més li agrada i això pot trigar: provar, errar i tornar a intentar-ho. Una fortalesa no apareix de forma directa ni immediata. Els nens copien actituds i poden actuar per imitació per agradar als seus progenitors o bé al seu entorn social, mentrestant poden descuidar allò que veritablement els atrau.

3) Mètodes per identificar fortaleses

Hi ha moltes maneres d'aconseguir que el nen identifiqui les seves pròpies fortaleses. Per exemple, escriure en un paper fortaleses de tots els àmbits: fortaleses socials, de personalitat, lingüístiques, lògiques i matemàtiques, creatives i artístiques, d'estudi i memorització, científiques i d'observació… Podem retallar-les i crear un mural amb les que el nen triï, posar-lo en un lloc visible on se'n puguin afegir de noves i així observar com evolucionen els seus reptes.També crear objectius per desenvolupar habilitats i quan aconsegueixi avançar cap a elles celebrar-ho i marcar l'objectiu complert o el camí avançat. És important per aconseguir que els nens es motivin fer-los conscients del seu progrés, no importa com sigui de diminut, sempre convé focalitzar cada petit pas.

4) Parlar de les seves fortaleses

Crear un diàleg obert i sincer sobre els seus reptes i desafiaments. Els nens solen dir «no puc», «no se'm dóna bé», «no sóc bo en…».. Han d'aprendre a concedir-se temps i opcions d'errar. Una manera per aconseguir-ho és explicar experiències pròpies o de familiars, ensenyar a desdramatitzar l'error i fomentar el dret a equivocar-se com a part del procés de millora.

5) Ser observador i neutre

Com a mares i pares hem d'observar sense prejutjar ni criticar, senzillament observar i fins i tot anotar els èxits i avenços, petits o grans, per visualitzar les fortaleses dels nostres fills i ajudar-los a avançar des de la humilitat i el respecte vers ells amb frases com «pel que he observat…», «vas fer un gran treball amb…».

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará