Inicio Investigación 18 per cent dels adolescents en parella pateixen violència de control
España   Catalunia

18 per cent dels adolescents en parella pateixen violència de control

Primer estudi que analitza les experiències de victimització dels agressors

La violència en les relacions de parella entre adolescents és un problema global que afecta greument tant la salut mental com física dels joves, així com el seu desenvolupament personal i integració social. Aquest fenomen, definit com l'amenaça o ús real de violència de control, agressió física i agressió sexual en les relacions sentimentals dels adolescents, ha estat objecte d'estudi per part d'investigadors de la Universitat de Barcelona, el projecte del qual va ser seleccionat en la Social Research Call 2021.

L'estudi, realitzat per Noemí Pereda, Marta Codina i Diego A. Díaz-Faes, revela dades alarmants sobre la prevalença de la violència en parelles adolescents a Espanya. A través d'una mostra representativa de 4.004 joves escolaritzats de 14 a 17 anys, es van examinar les experiències tant de víctimes com de perpetradors de violència en relacions de parella.

El 13,6% dels enquestats van ser víctimes i el 4,8% perpetradors de violència en les seves relacions sentimentals

Segons les investigacions realitzades en aquest camp, Espanya presenta les xifres més elevades de victimització i de perpetració de violència de control, així com d'agressió física i sexual, tant en els nois com en les noies. Els resultats obtinguts per aquest estudi en concret assenyalen que el 13,6% dels enquestats van ser víctimes i el 4,8% perpetradors de violència en les seves relacions sentimentals. La forma més comuna de violència és el control, que inclou limitar el contacte amb altres persones, revisar el telèfon i els contactes. El segueix en freqüència la realització d'actes sexuals no desitjats i l'agressió física.

És important destacar que l'estudi revela una superposició significativa entre la victimització i la perpetració de la violència. És a dir, una mateixa persona pot actuar com a víctima i com a perpetradora en diferents moments de la seva relació. Aquesta superposició planteja un desafiament important per a les polítiques públiques, ja que fins ara les intervencions han tendit a centrar-se únicament en les circumstàncies o historial dels perpetradors, sense considerar les seves pròpies experiències de victimització.

Les noies presenten més probabilitats que els nois de situar-se en el rol encavalcat de víctimes i perpetradores en les seves relacions de parella

L'anàlisi per gènere revela que si bé la violència en les relacions de parella entre adolescents afecta tant nois com noies, hi ha diferències significatives quant a la prevalença i els tipus de violència. Les noies pateixen més victimització per control i per agressió sexual que els nois. Pel que fa als tipus de violència perpetrada, les noies declaren més control i agressions físiques a les seves parelles que els nois. S'observa, també, que les noies presenten més probabilitats que els nois de situar-se en el rol encavalcat de víctimes i perpetradores en les seves relacions de parella.

Aquests resultats ressalten la complexitat del problema i la necessitat d'abordar-lo de manera integral. No es tracta només de prevenir la violència, sinó també de comprendre les seves dinàmiques subjacents i com es relacionen amb factors com l'experiència prèvia de victimització, els models familiars i les dinàmiques parentals. L’estudi en qüestió proporciona una radiografia detallada de la violència en les relacions de parella entre adolescents a Espanya; subratlla la necessitat de centrar-se també en les experiències de victimització tant de víctimes com de perpetradors. Només així podrem avançar cap a relacions de parella més sanes i lliures de violència en la joventut.

Font:

https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/es/-/violencia-en-les-relacions-de-parella-entre-adolescents

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará