Inicio Estudiantes Què passa si no aprova l'ESO?
España   Catalunia

Què passa si no aprova l'ESO?

Formació Professional Bàsica, la tercera via

No hi ha res més estressant per a mares i pares que un fill no vulgui estudiar. Des del curs escolar 1994-1995 va desaparèixer l'Ensenyament General Bàsic (EGB) i començà l'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), que escolaritza de forma obligatòria alumnes d'entre els 12 i els 16 anys. Les assignatures variaran en funció de cada comunitat autònoma, però la forma de l'ensenyament en aquesta etapa és teòrica i no resulta gens motivadora per als alumnes, prova d'això és el baix nombre d'estudiants que acaben aquests estudis.

FP Bàsica: la tercera via per seguir avançant sense haver superat l'ESO

Tenir el certificat de l'ESO és necessari no només per seguir estudiant, tant per la via de la Formació Professional com per la del Batxillerat, sinó fins i tot per poder obtenir qualsevol carnet tècnic professional, per exemple el carnet d'instal·lador elèctric. Sense el certificat de l'ESO no es pot optar a cap oposició per a places de l'Estat o a empreses vinculades als organismes oficials. En conclusió, no tenir l'ESO és un estigma que turmenta els pares del nen que no pot completar-la amb èxit donat que marcarà la vida d'aquest estudiant condemnant-lo a una situació laboral precària i insegura.

L'FP Bàsica forma part de l'educació obligatòria i gratuïta, dura dos anys

En el curs escolar 2014-2015 la LOMCE (Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa) va establir els Cicles de Formació Professional Bàsica, una tercera via que consta de cicles formatius d'una durada de dos anys acadèmics destinats a persones que no han finalitzat l'ESO i volen prosseguir els seus estudis en l'àmbit de la Formació Professional (FP). Aquests estudis formen part de l'educació obligatòria i gratuïta.

Titulació

Superar un Cicle de Formació Professional Bàsica permet l'obtenció del títol de Tècnic Professional Bàsic de la branca que s'hagi cursat, així com també una qualificació de nivell 1 del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals i permet l'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (FP).

Com accedir a l'FP Bàsica?

El primer pas cap a l'FP Bàsica l'ha de realitzar el professor responsable de l'estudiant i proposar-ho a la família o als tutors legals. Han de ser alumnes que estiguin cursant 3r de l'ESO o bé, excepcionalment, 2n, ja que és obligatori que l'alumne tingui els 15 anys complits o que els compleixi durant el primer any de l'FP Bàsica i que a més no sigui més gran de 17 anys.

Més informació:

Títols LOE a Catalunya

Acceso a la Formación Profesional Básica

Educaweb

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará