Inicio Tech y Robotica Programa Código Escuela 4.0
España   Catalunia

Programa Código Escuela 4.0

S'incorporarà la programació i la robòtica des d'Infantil fins a l'ESO

«Donarem un impuls al nou sistema educatiu del nostre país amb la incorporació de l'aprenentatge d'un nou idioma, l'idioma del present i del futur, que és la programació». Aquestes van ser les paraules del president Sánchez al debat sobre l'estat de la nació.

Segons Moncloa, la programació entrarà a les escoles a partir del proper mes de setembre, en el curs escolar 2022-2023, per reforçar la competència digital dels alumnes d'Infantil, Primària i ESO. L'objectiu és que els alumnes aprenguin conceptes bàsics de la programació informàtica i del pensament computacional, en línia amb el que s'està fent a molts països de la Unió Europea.

Tres àmbits dintervenció

• Formació destinada als docents.

• Creació d'una figura nova: l'auxiliar de programació.

• L'execució del programa serà gestionada per l'INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado) en col·laboració amb les comunitats autònomes.

Formació destinada als docents

El Govern invertirà 284,7 milions d'euros en la integració de programes específics als Graus de Magisteri com continguts de programació, pensament computacional i robòtica. Amb aquest pressupost es preveu la formació de 567 000 professors fins al 2024.

Una nova figura a les aules: l'auxiliar de programació

L'auxiliar de programació assistirà els professors a la classe fins que aquests s'hagin format adequadament. A més, serà responsable de l'adquisició de l'equipament necessari i, a més a més, es desenvoluparan materials didàctics, guies i recursos educatius específics.

Gairebé simultàniament al debat de la nació, es publicava al BOE l'acord sobre la certificació, acreditació i reconeixement de la competència digital docent (INTEF). Aquesta acreditació serà reconeguda i integrada per totes les Administracions Educatives del país i determina els nivells A1, A2, B1, B2, C1, C2 com a procés d'itinerari formatiu en etapes i nivells de progressió específics i exercici professional docent.

El programa educatiu Código Escuela 4.0 ve a donar llum a conceptes com competència digital i pensament computacional, que si bé eren esmentats a la LOMLOE, el text de la llei no els desenvolupava de forma clara i precisa. I el mateix passava amb la robòtica, que era totalment ignorada o suposadament inclosa en el concepte de programació. Aquest programa pot suposar una veritable transformació del sistema educatiu, tot i que dependrà de com s'executi i es desenvolupi a cada comunitat autònoma.

Més informació:

Consulteu el text original del BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8042

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará