Inicio Actualidad Finlàndia estén l'educació obligatòria
España   Catalunia   Catalunia

Finlàndia estén l'educació obligatòria

Fins els 18 anys

Finlàndia ha fet una modificació en el seu sistema educatiu obligatori. Els nascuts el 2005 seran la primera generació de finlandesos que gaudiran d'una escolarització pública i gratuïta fins als 18 anys.

És una mesura innovadora però no és el primer país en aplicar-la, el regne federal de Bèlgica escolaritza de forma gratuïta i universal des dels 6 als 18 anys, aconseguint l’any 1999 la major població de joves (de 18 a 21 anys) matriculats en educació superior.

Bèlgica també té educació obligatòria fins als 18 anys

Finlàndia és l'etern referent de sistema educatiu d'èxit. Fa justament cent anys (el 1921) que va instaurar la primera llei d'educació obligatòria entre l'edat de 7 a 13 anys; va ser una escolarització bàsica, gratuïta i universal estesa l'any 1968, quan va tornar a ser el primer país a oferir l'educació obligatòria estatal fins al primer cicle de secundària.

Allargar l'edat d'escolarització és un debat de finals del segle XX, quan la majoria d'Estats van adoptar sistemes educatius obligatoris fins als 16 anys. Segons l'OCDE, el 2019 un de cada quatre alumnes a Espanya abandona els estudis als 16 anys. Algunes perspectives pensen que allargar l'etapa educativa obligatòria pot crear diferències entre els alumnes que necessiten treballar per ajudar l'economia familiar i els que tenen recursos econòmics suficients per continuar estudiant.

Representa una mirada a les necessitats reals de la societat i del món laboral

Potser per aquesta raó Finlàndia ha acompanyat la reforma educativa amb altres mesures per a aquells estudiants que estan cursant ensenyament secundari, mesures com les següents:

• Reforç escolar gratuït, abans i durant tota la nova etapa educativa.

• Àpat escolar diari i gratuït.

• Llibres de text i materials d'aprenentatge necessaris per a la formació.

• Eines, roba tècnica, materials específics per a l'educació vocacional.

• Viatges escolars de més de 7 km, despeses d'allotjament i qualsevol despesa especial necessària seran gratuïts durant el calendari del curs acadèmic.

L'objectiu de la reforma és aconseguir que tota la població finalitzi l'educació secundària superior perquè de cara al futur serà més difícil sortir-se'n en el món professional sense una qualificació de secundària superior ja que la majoria de treballs que requereixen només formació bàsica, a Finlàndia, tendeixen a desaparèixer .

Aquesta reforma és una manera de reconèixer que un títol de secundària superior és el requisit mínim per a la vida professional, i el seu objectiu últim és millorar el benestar de nens i joves a llarg termini, elevant, gradualment, el nivell d'educació i de competències, la qual cosa farà possible salvar les bretxes d'aprenentatge i millorarà la igualtat i la no discriminació.

Fonts:  

EURYDICE Finland

EURYDICE (2019). La Educación Obligatoria en Europa. http://publications.europa.eu/resource/cellar/4569ca0c-caa7-11e8-9424-01aa75ed71a1.0003.01/DOC_1#:~:text=En%20B%C3%A9lgica%2C%20Alemania%2C%20Pa%C3%ADses%20Bajos,18%2D19%20a%C3%B1os%20de%20edad

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará