Inicio Actualidad Desequilibri entre demanda i oferta a l'FP
España   Catalunia

Desequilibri entre demanda i oferta a l'FP

Els cicles de més ocupabilitat són els més demanats

La Formació Professional és la clau de l'europeïtzació del mercat laboral nacional, amb una gran precarietat de capacitació de la població activa. Un dels reptes de la nova Llei de Formació Professional recentment aprovada consisteix en què els cicles de Formació Professional (FP) amb més ocupabilitat presenten una oferta insuficient de places per cobrir la demanda, segons dades de l'Observatorio Educaedu de la Formación.

L'Observatorio Educaedu de la Formación analitza el mercat de la formació a Espanya a partir de fonts oficials i internes del Grup Educaedu i intenta resoldre algunes qüestions sobre la relació entre la demanda d'alguns estudis de cicles formatius d'FP i l'oferta en nombre de places disponibles.

Els cicles d'FP amb millors oportunitats laborals són els següents:

Cicles de Grau Mitjà: Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment, Transport i Manteniment de Vehicles, Electricitat i Electrònica, i Sanitat.

Cicles de Grau Superior: Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment, Informàtica i Comunicacions, Electricitat i Electrònica, Indústria Alimentària, i Comerç i Màrqueting.

Notes de tall per accedir als cicles formatius de Formació Professional

Habitualment els estudiants no relacionen notes de tall amb l'accés a estudis de Formació Professional, però degut a la poca disponibilitat de places s'ha creat un sistema d'accés que dependrà de la quantitat d'alumnes que demanin cursar un estudi. La nota de tall es calcula segons la nota d'accés de l'últim estudiant que va aconseguir una plaça per cursar un cicle en què la demanda superava l'oferta (Educaweb). Això propicia que les notes de tall puguin variar cada any segons el nombre de places ofertes a cada comunitat autònoma.

Un altre factor determinant per accedir a un cicle formatiu d'FP és la via d'accés.

Actualment hi ha dues vies d'accés possibles:

— Mitjançant la modalitat de Batxillerat, es valorarà que estigui dins l'àrea d'estudi a què es pretén accedir, per aquesta via es pot accedir directament als estudis dins els cicles de Grau Superior d'FP.

— Mitjançant un cicle de Grau Mitjà, cal tenir en compte que provingui de la mateixa família professional.

Imatge 1: Notes de tall de l'FP per a graus mitjans i superiors

Quadre accés a FP des dFont:  Estudi Oportunidades laborales y desajustes en la oferta y la demanda de plazas en las titulaciones de la Formación Profesional, elaborat pel Banco de España i l'Observatorio Educaedu. Recuperat de:  https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/Informe%20trimestral/21/Recuadros/Fich/be2104-it-Rec6.pdf

Reptes educatius i de qualificació de la població

L'informe proposa al Govern que contempli augmentar progressivament, els propers anys, unes 200 000 places d'FP d'acord amb les titulacions més demanades pel mercat laboral.

La creixent digitalització, així com altres canvis profunds derivats de la pandèmia i l'acusat envelliment poblacional, forcen a una revisió profunda del sistema educatiu des de tots els seus contextos possibles. El nombre d'estudiants espanyols matriculats a FP és d'un 12 % davant del 25 % del conjunt de països de la UE, o el 29 % de països membres de l'OCDE (Instituto Nacional de Estadística). La població activa al nostre país disposa d'una qualificació baixa en relació amb les necessitats del mercat laboral.

Imatge 2: Evolució de la qualificació de la població activa a Espanya

Qualificació académica de la població activa

Font: La Moncloa, Proyecto de Ley FP, Ministerio de Educación y FP.  Gobierno de España. https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2021/070921-Proyecto%20Ley%20FP%20-%20Dossier.pdf

Nova Llei d'FP: formació al llarg de la vida del treballador, més participació de les empreses

La Formació Professional s'ha de convertir en una peça indispensable per comptar amb un model productiu que intensifiqui els processos d'ocupació de qualitat. La Nova Llei d'FP, aprovada a la Cambra Baixa la setmana passada, entrarà en vigor els propers dies, i ofereix flexibilització de l'oferta formativa, en funció de la necessitat dels treballadors. Hi haurà nivells, de l'A a l'E, que es diferenciaran per la dificultat, la durada i la disponibilitat dels treballadors.

El paper de les empreses serà determinant perquè poden assumir fins al 35 % de la formació d'un jove que esculli fer un mòdul d'FP mentre treballa, per la qual cosa s'afavoreixen les pràctiques a les empreses, això sí, remunerades, quelcom fonamental per a aquells estudiants amb menys recursos econòmics.

El contracte laboral a les pràctiques no estarà subjecte a l'horari escolar, i el sou vindrà determinat pel salari mínim interprofessional, actualment 965 euros. L'aspecte negatiu de la nova llei torna a ser-ne l'aplicació, perquè el canvi no serà immediat, les empreses tenen fins al 2028 per adaptar-se als nous contractes en substitució de les beques actuals.

Respecte a la Internacionalització, es pretén que els alumnes adquireixin una llengua estrangera i fins i tot se'ls ofereix la possibilitat de cursar pràctiques a centres de treball en altres països.

Pel que fa al reconeixement de l'experiència laboral i la convalidació dels títols acadèmics, la nova llei preveu convalidar l'experiència laboral realitzada en una empresa mitjançant títols, de manera que un treballador amb experiència demostrada en un sector pugui acreditar-se acadèmicament i obtenir un títol.

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará