Inicio Actualidad Selectivitat, les taxes són diferents a cada comunitat autònoma
España   Catalunia

Selectivitat, les taxes són diferents a cada comunitat autònoma

Les taxes oscil·len des de més de 50 euros fins a més de 120 euros

Els estudiants de Batxillerat o de Grau Superior de la branca de Formació Professional que vulguin accedir a un Grau Oficial Universitari hauran de presentar-se i superar les proves d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (EBAU), popularment conegudes com a selectivitat.
No obstant el seu caràcter estatal, els preus de les taxes, els dies d'exàmens i la durada d'aquests poden variar depenent de cada comunitat autònoma.

A Aragó costa 124,12 euros i a Andalusia 58,70 euros


Diferències en els costos de les taxes

Les autonomies que tenen els preus més elevats per a aquestes taxes amb què es costegen les proves són Aragó (124,12 euros) i La Rioja (115,20 euros). A la Comunitat Valenciana és de 80 euros. Per contra, les taxes més econòmiques es donen a Castella-La Manxa (52,99 euros) i Andalusia (58,70 euros). Per a aquests preus, als que cal afegir les taxes per a les matèries de les que s'examinin per assignatures de forma voluntària, hi ha descomptes en totes les comunitats per a famílies nombroses, víctimes de terrorisme i persones amb discapacitat.


Diferències en les dates dels exàmens

D'altra banda, els alumnes de Castella-La Manxa (dilluns 3 de juny) i els de la Comunitat Valenciana, Aragó, Astúries, Extremadura, Madrid i Navarra (4 de juny tots ells) són els primers que començaran a fer les proves. Els últims seran els andalusos, a partir de l'11 de juny, i els catalans i els gallecs, convocats el 12 de juny.


La data de recuperació és al juliol o al setembre depenent de la comunitat autònoma

Els alumnes tenen una segona oportunitat per aprovar la selectivitat al mes de juliol excepte a Andalusia, Aragó, Catalunya i Múrcia, on se celebren al setembre com era habitual fins fa uns anys.


Diferències de contingut i de matèries
L'EBAU, o selectivitat, dura un màxim de quatre dies i a les comunitats amb llengua cooficial fins a cinc dies. A la Comunitat Valenciana, en canvi, són tres dies.

La durada de les proves varia de 3 a 5 dies com a màxim


Són obligatòries les proves sobre les assignatures d'Història, Llengua Castellana i Literatura, Llengua Estrangera i la matèria troncal de la modalitat triada, que varia segons la branca de Batxillerat que s'hagi cursat. Els seus continguts diferents per comunitats és un dels punts que generen més debat social, i això ha portat alguns partits polítics a instar, en campanya electoral, a què les proves siguin iguals a tota Espanya. No obstant això, la Constitució Espanyola atorga a cada comunitat autònoma llibertat i potestat plena en matèria d'educació.

Validesa de les proves

La qualificació per a l'accés a la universitat es calcula ponderant entre el 40 % de la prova (ha de ser igual o superior a 4) i el 60 % de la qualificació final de l'etapa, és a dir, de la nota global obtinguda en el Batxillerat.


La superació de l'EBAU té validesa vitalícia


La superació de l'EBAU té validesa indefinida, vitalícia, mentre que les qualificacions per millorar la nota tenen validesa durant els dos cursos acadèmics següents.

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará