Inicio Tech y Robotica Blockchain, la democràcia de la informació
España   Catalunia

Blockchain, la democràcia de la informació

Una tecnologia d'ús universal

El blockchain (cadena de blocs en català) és una tecnologia que cada cop té més ressò en els nostres entorns. Tan sols fa una dècada que ha sorgit i ja està acaparant l'atenció de tots els sectors, fins i tot s'està convertint en una tecnologia d'ús universal com ho és internet. Però, què té d'especial aquesta tecnologia? Què ens pot aportar o com ens pot ajudar? Com es pot aplicar el blockchain a l'educació? És veritat que tothom la pot usar? A aquestes preguntes i a moltes més respon en aquesta entrevista el catedràtic de mitjans digitals en educació de la Universitat de Barcelona Antonio Ramón Bartolomé Pina, que ha centrat els seus últims treballs en l'Aprenentatge Mòbil, Aprenentatge en Xarxa i Ensenyament Semipresencial.

 

Antonio Bartolomé Pina, Catedrático en Medios Digitales para la Educación en la UB

Antonio R. Bartolomé Pina, catedràtic en Mitjans Digitals per a l'Educació a la Universitat de Barcelona

 


Pregunta: Què és el blockchain?

Resposta: Una tecnologia que permet el registre d'esdeveniments, conservant-los reproduïts en tots els equips de la xarxa.

El blockchain permet que es registri la mateixa informació en tots els servidors


P.: Què té d'especial aquesta tecnologia?

R.: No existeix un servidor central, per tant no incrementa la inseguretat ja que no és possible alterar la informació en tots els equips de la xarxa al mateix temps, i això és també una protecció contra la manipulació ja que no existeix un servidor central que «coneix» tota la informació sinó que en tots els servidors hi ha la mateixa informació. Amb la tecnologia blockchain la privacitat es protegeix mitjançant tècniques d'encriptació, ningú sap qui és qui, l'únic que saben els usuaris és el tipus de gestió que es farà.

És impossible alterar la informació en tots els servidors al mateix temps, ja que no hi ha un servidor central


P.: Què són els smart contracts?

R.: En la majoria d'aplicacions, cada registre requereix d'un contracte que es realitza automàticament i que es documenta a la cadena, aquests contractes són els anomenats smart contracts.

 

P.: Quin paper hi juga la intel·ligència artificial en aquest cas?

R.: Ajuda en la preparació dels smart contracts, ja que és una mica complex fer-ho manualment perquè es requereixen habilitats de programació, cosa amb la qual no compten les persones que no estan especialitzades en aquest sector. La intel·ligència artificial fa del blockchain una tecnologia inclusiva, ja que no cal saber de programació per ser usuari.

La intel·ligència artificial s'encarrega de realitzar els processos complexos per construir la cadena de blocs


P.: Com es pot aplicar el blockchain a l'educació?

R.: L'ús més conegut és per certificar les titulacions. Però també s'utilitza per permetre itineraris d'aprenentatge flexibles i individuals.


P.: Quins beneficis socioeconòmics pot reportar aquesta nova tecnologia del blockchain?

R.: Els beneficis econòmics es relacionen amb les criptomonedes, però també amb noves formes de gestionar la informació financera. A nivell social s'estan aplicant en diversos temes diferents, per exemple els relacionats amb la identitat i la privacitat de dades.


P.: Té desavantatges aquesta tecnologia?

R.: Hi ha diverses qüestions crítiques. Algunes es relacionen amb el seu estat incipient (consum d'energia, complexitat d'ús…). Altres fan referència a la seva capacitat per preservar la privacitat. Com en tota tecnologia, el futur ens depararà una visió més clara. El que podem esperar és que apareguin noves tecnologies, però en la mateixa línia: transformar de manera disruptiva la manera com s'han registrat les dades fins ara.


P.: Com creus que la tecnologia blockchain afectarà el futur més quotidià?

R.: Encara no ho sabem. Podem avançar cap a una democratització (en el camp educatiu) o cap a un increment del poder de les grans multinacionals del sector.


P.: En la teva opinió, pot el blockchain arribar a convertir-se en una tecnologia d'ús universal com ho és internet ara?

R.: Ja és una tecnologia d'ús universal.


Per a més informació consulteu:

Bartolomé, A. y Moral-Ferrer, J. M. (eds.) (2018). Blockchain en educación. Cadenas rompiendo moldes. Barcelona: LMI. Colecció Transmedia XXI. ISBN: 978-84-09-02816-0

DESCÀRREGA GRATUÏTA A: http://www.lmi.ub.edu/transmedia21/pdf/10_blockchain.pdf

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará