Inicio Educación Aprenentatge-servei
España   Catalunia

Aprenentatge-servei

Un mètode per a aprendre transformant la realitat

L'experiència ens ha demostrat que la millor manera d'aprendre alguna cosa és portar els coneixements a la pràctica. Partint d'aquesta premissa verídica, alguns docents opten per fer ús d'aquest mètode infal·lible per ensenyar als seus alumnes. Aquest mètode ha estat denominat «aprenentatge-servei» (APS), i té com a principi bàsic unir l'aprenentatge amb el compromís social.


El Centre Promotor d'Aprenentatge-Servei el defineix com una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat on els participants aprenen mentre treballen en necessitats reals de l'entorn amb la finalitat de millorar-lo.


L'aprenentatge-servei és aprendre treballant en problemes reals


Així doncs, en l'aprenentatge-servei els nens i les nenes identifiquen en el seu entorn una necessitat social, ambiental, cultural… amb la qual connecten i se sensibilitzen, però no es limiten a sensibilitzar-se, sinó que passen a l'acció: es comprometen a millorar alguna situació, desenvolupant un projecte solidari del qual se senten protagonistes. Tot això exigeix que els alumnes facin ús dels seus coneixements, habilitats, actituds i valors per aconseguir finalitzar amb èxit el projecte, alhora que aprenen mitjançant la solució de problemes reals.

Aquests projectes sempre són educatius amb finalitat social, un exemple d'això és fer que els alumnes investiguin les causes de la degradació d'un bosc, i que es comprometin a treballar en la seva reforestació; això farà que apliquin a la vida real els conceptes estudiats a classe.

Els projectes sempre són educatius amb finalitat social


A més de saber aplicar els conceptes a la realitat i de sensibilitzar els alumnes amb els problemes socials, un altre dels objectius de l'APS és que aquests siguin conscients de les implicacions dels resultats, ja que les seves accions influiran en la realitat de moltes persones.

Característiques


M. Nieves Tapia (referent mundial en el sector de l'aprenentatge-servei) identifica tres grans característiques d'aquesta metodologia:

 • Protagonisme actiu: l'activitat està protagonitzada activament per nens i nenes, adolescents o joves i fins i tot per persones adultes i grans, acompanyats per equips educatius formals o no formals.
 • Servei solidari: destinat a atendre necessitats reals d'una comunitat. Es planifiquen activitats concretes, adequades i acotades a l'edat i a les capacitats dels protagonistes, i orientades a col·laborar en la solució de problemàtiques comunitàries específiques.
 • Aprenentatges intencionadament planificats en articulació amb l'activitat solidària: el projecte articula explícitament l'aprenentatge de continguts curriculars, en el cas de les institucions educatives, o formatius, en el cas de les organitzacions socials.

 • L'APS es caracteritza per fer dels alumnes els protagonistes de l'acció, per treballar en projectes solidaris, i per aprendre seguint una planificació.


  Així doncs, l'APS no és una activitat «extra» sinó una activitat que està inclosa en el conjunt d'experiències educatives de l'alumnat, i no es tracta tampoc d'una acció «improvisada», anecdòtica o ocasional, sinó més aviat d'una acció educativa intencional, degudament planificada.


  L'APS ens ensenya a ser competents sent útils als altres


  Tanmateix, és una manera d'unir èxit educatiu i compromís social: aprendre a ser competents éssent útils als altres, ja que el veritable èxit de l'educació consisteix en formar bons ciutadans capaços de millorar la societat i no només el seu currículum personal. En resum, l'aprenentatge-servei és una filosofia educativa que considera que si l'educació no serveix per millorar el món, llavors no serveix per a res.

   

  Premis Aprenentatge-Servei

  Amb la finalitat de donar a conèixer els beneficis d'aquesta metodologia educativa, la Red Española de Aprendizaje-Servicio, Edebé i Educo conviden a tots els centres educatius públics, concertats o privats, dels nivells d'Infantil-Primària, ESO-Batxillerat i Formació Professional a participar en la V edició nacional dels Premis Aprenentatge-Servei. Aquesta iniciativa vol, a més, reconèixer els millors projectes com a eines d'èxit educatiu i de compromís social.

  La inscripció per participar-hi estarà oberta fins al 15 de setembre, i els premis es lliuraran en el marc de la XII Jornada Estatal d'Aprenentatge-Servei, que tindrà lloc el 13 de desembre a Pamplona.

  Per a més informació visiteu:

  http://www.zerbikas.es/zerbika/

  http://blog.vicensvives.com/aprendizaje-servicio-en-el-centro-educativo-como-lo-conseguimos/

  https://aprendizajeservicio.com/inscripcion/

  Sin Comentarios

  Escribe un comentario

  Tu correo electrónico no se publicará