Inicio Actualidad 7, 8 i 9 de juliol són les dates confirmades
España   Catalunia

7, 8 i 9 de juliol són les dates confirmades

Per a la PAU, EBAU o Selectivitat a Catalunya

Font: Comunicació Govern Presidència Generalitat de Catalunya

• La PAU prevista per al juny tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 de juliol.

• Les proves d'accés per a majors de 25 i 45 anys se celebraran el 20 de juny.

• Les PAP per als graus d'Educació Infantil i Primària es traslladen al 19 de juny.


El Govern i les universitats de Catalunya han acordat en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) les noves dates de celebració de les diferents proves d'accés a la universitat, en la seva convocatòria ordinària, així com les bases per a la flexibilització de l'opcionalitat en les matèries de la PAU 2020. Tal com es va anunciar, el nou calendari i les bases de flexibilització s'han consensuat en el marc d'una reunió extraordinària de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils (CAAE) i, per tant, s'ha adoptat «una decisió col·legiada», segons ha destacat el secretari general del CIC, Lluís Baulenas, a la finalització de la reunió que s'ha celebrat de manera telemàtica la tarda d'ahir, dimarts 31 de març del 2020.

"El calendari aprovat queda supeditat a possibles noves mesures que puguin adoptar les autoritats competents…"

L'ajornament del calendari es pren davant l'actual situació excepcional d'emergència sanitària, a fi de minimitzar el risc de contagi per coronavirus entre la població. En aquest sentit, cal subratllar que «el calendari aprovat queda supeditat a possibles noves mesures que puguin adoptar les autoritats competents en relació amb aquesta pandèmia», va afegir Baulenas.

Igualtat, mèrit i capacitat són els principis que regeixen l'accés i l'admissió als estudis universitaris

Aquestes mesures pretenen garantir que l'alumnat accedeixi a la universitat respectant els principis d'igualtat, mèrit i capacitat que sempre —i també en circumstàncies excepcionals— han de regir l'accés i l'admissió als estudis universitaris.

Recerca escola a Barcelona, compra inedit magazine

Nou calendari de les proves d'accés a la universitat

El nou calendari per a la realització de les diferents proves d'accés a la universitat queda de la següent manera:

Majors 25/45 anys

La Prova d'Accés a la Universitat per a majors de 25/45 anys (inicialment fixada per al 18 i 25 d'abril) es posposa fins al juny, concretament:
• Fase general: 20 de juny.
• Fase específica (només per a majors de 25 anys): 27 de juny.

PAP - Proves d'Aptitud Personal per accedir als Graus en Educació

La convocatòria ordinària de les Proves d'Aptitud Personal (PAP) per accedir als Graus en Educació Infantil i en Educació Primària (que s'havia de celebrar el 25 d'abril) es programa en la data següent: divendres 19 de juny.

PAU, Selectivitat o EBAU

Pel que fa a la convocatòria ordinària de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU), fixada inicialment del 9 a l'11 de juny, s'ajorna als dies 7, 8 i 9 de juliol.

S'espera una propera reunió de la CAAE en la qual s'acordi el calendari de tràmits, així com les dates de les convocatòries extraordinàries de la PAU i de la PAP per accedir als Graus en Educació.

Flexibilització de l'opcionalitat en la convocatòria ordinària de la PAU

Atès el cessament temporal de l'activitat lectiva en el batxillerat, «s'ha consensuat fer una adaptació de la PAU en el sentit de flexibilitzar l'opcionalitat ja existent en els exàmens de les diverses matèries de manera que l'alumnat pugui assumir el conjunt de la prova proposada i realitzar-la en el temps de durada ja establert per completar cada examen», ha detallat Baulenas.

No es redueixen temaris, no s'amplia el temps d'examen, no hi haurà nous tipus d'examen, els canvis seran diferents per a cada matèria

En aquests moments, els coordinadors de cada matèria de la PAU ja han començat a treballar per aplicar aquesta flexibilització tenint en compte que:

a) No és una reducció dels temaris, atès que els centres de batxillerat són autònoms en el disseny de la temporalització dels continguts i de les activitats d'aprenentatge.

b) No significa un canvi radical en la tipologia dels exàmens que professorat i alumnat coneixen, practiquen i esperen.

c) Qualsevol adaptació o flexibilització en l'elecció entre opcions, allà on n'hi hagi habitualment, no pot allargar el temps de lectura dels enunciats i, per tant, la durada de cada examen.

d) Aquesta adaptació o flexibilització no es pot fer de manera universal i homogènia en totes les 29 matèries que són objecte d'examen a Catalunya, tant per les característiques de la pròpia matèria com per la tipologia habitual de l'examen.

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará