Inicio Educación La diferència entre TIC i TAC
España   Catalunia

La diferència entre TIC i TAC

aprendre amb la tecnologia

La tecnologia augmenta la motivació a l'aula

Si la tecnologia modifica els hàbits i els comportaments amb què hem crescut, per què no també la manera en què aprenem?

Segons un estudi de BlinkLearning, el 83 % dels docents assegura que la motivació augmenta a l'aula amb l'ús de noves tecnologies, doncs aquestes els permeten estar més connectats amb els alumnes i en línia amb les seves necessitats actuals.

Ensenyar amb tecnologia

Per aquest motiu, la tecnologia ha adquirit un paper fonamental en l'entorn educatiu mitjançant les TAC (Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement). Aquestes tecnologies són el resultat de l'aplicació de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) a l'educació.

recerca escola a Barcelona, compra inedit magazine

Per tant, quan els alumnes utilitzen els seus telèfons intel·ligents o les tauletes per veure un vídeo o per efectuar una operació matemàtica estan fent servir les TIC, però quan la tecnologia s'adapta a finalitats pedagògiques concretes i aporta valor estem parlant de les TAC.

L'objectiu de les TAC no és ensenyar a usar la tecnologia, sinó ensenyar amb la tecnologia. De fet, una de les eines més utilitzades a Espanya amb aquesta finalitat són els continguts audiovisuals.

TAC defineix la tecnologia adaptada a finalitats pedagògiques 

Segons un estudi realitzat pel gabinet de comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, un percentatge de professors entre el 40 % i el 47 % fa servir de tant en tant l'audiovisual a les seves classes, i l'ús majoritari correspon als professors de secundària.

Al mateix estudi queda reflectit que el gènere audiovisual més emprat pel professorat és l'específicament educatiu, un 75 %, mentre que el segon més utilitzat és el documental: gairebé un 70 %. Malgrat això, resten molt distanciats els continguts estrictament cinematogràfics (37 %) i d'animació (34 %).

Però tot i el poc ús que es fa dels continguts cinematogràfics i d'animació a les aules espanyoles, l'era de la digitalització ha afavorit la reinvenció de l'Edutainment, una manera d'educar que fusiona entreteniment i educació. Aquesta és una de les eines més completes a disposició dels professors, ja que els continguts Edutainment fan que l'alumne aprengui de manera entretinguda i s'entretingui aprenent.


Comentarios

todocora , 26 de agosto de 2018 23:49:39 Realmente no especificaron la diferencia.

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará