Inicio Educación Per què no hi ha pedagogs a les escoles?
España   Catalunia

Per què no hi ha pedagogs a les escoles?

Entrevista a M. Victòria Gómez, presidenta del Col.legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

La pedagogia és la ciència que estudia les metodologies d’ensenyament i educació de les persones. Dins aquesta branca de coneixement hi ha la didàctica, una disciplina o conjunt de tècniques que faciliten l'aprenentatge. El pedagog (professional de la pedagogia) té coneixements psicosocials i la seva missió és detectar necessitats educatives de les persones. La pedagogia va més enllà dels entorns d'educació formal, acompanya la persona al llarg del seu desenvolupament vital. Aleshores, per què no hi ha pedagogs a les escoles? En els darrers anys la pedagogia ha influenciat les polítiques educatives gràcies al seu desenvolupament transversal recolzat en altres ciències com la neuroeducació, la psicologia i les tecnologies de la informació aplicades a l'ensenyament. Tot i això, alguns docents no reben amb bons ulls la figura dels pedagogs perquè diuen que no provenen de l'entorn escolar. Per resoldre aquests dubtes, entrevistem M. Victòria Gómez, docent i doctora en Pedagogia, presidenta del Col·legi Oficial de  Pedagogia de Catalunya.

Pregunta: Per què no hi ha una bona relació entre pedagogs i professors?

Resposta: No estic d’acord amb aquesta dicotomia, perquè la majoria de pedagogs venen d’exercir la docència de base durant molts anys. Els pedagogs som una ajuda, com una crossa del professor, estem per ajudar. El problema és el moment actual, un moment de canvi amb noves exigències cap al professor. L'escola continua sent un calaix de sastre on s'hauria d'acollir quelcom més que la docència. En tot cas, calen molts més recursos. Un orientador, un tutor ha de tenir temps i espai per pensar. Els professors no poden atendre tot el que se'ls exigeix des de les nou del matí fins a les cinc de la tarda, impartint classes, atenent als patis, a les hores de menjador, per la qual cosa el primer que hauríem de fer és abaixar la ràtio d'alumne-professor.

P.: Quin paper té el pedagog a la societat? Es parla avui en dia de nous espais d’aprenentatge.

R.: El pedagog és aquell membre de la societat que detecta necessitats educatives. Quan les ha detectat, planifica, assessora, gestiona i avalua processos d'aprenentatge, a més d'afavorir dinàmiques sistèmiques i de suport per estimular el desenvolupament integral de les persones i les comunitats al llarg de tot el seu cicle vital, per això el paper del pedagog és promoure l'autonomia, la integració i especialment la participació crítica com a ciutadans.

P.: Per què el pedagog és una figura externa a les escoles? Quan donarà suport la legislació a la figura del pedagog a les escoles?

R.: Aquesta és una de les reivindicacions que promovem des del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, integrar el pedagog des de l'etapa d'Infantil, que és l'etapa on comencen les primeres dificultats d'aprenentatge, o les primeres dificultats de socialització. I després, a la Secundària, on ja hi és com a orientador laboral i acadèmic. D'altra banda, tenim la figura del pedagog als EAP (Equips d'Assessorament Psicopedagògic), una figura itinerant i multidisciplinar, que van d'escola en escola. Però actualment hi ha tantes dificultats d'aprenentatge i tants nens que requereixen aquest suport que ni des dels EAP ni des de l'àmbit sanitari, on també poden ser derivats alguns casos, aconsegueixen abastar totes les necessitats. Estan al màxim! Per això, les conselleries d'Educació han de plantejar que cada centre tingui el seu propi pedagog, intern, ja des d'Infantil i Primària, i que després es coordini amb l'equip exterior multidisciplinari per poder donar atenció a tots els alumnes que la necessitin.

Accés a l

Accés al vídeo de l'entrevista completa a M. Victòria Gómez, presidenta del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya.

A Catalunya, un equip d'EAP pot fer seguiment a més de mil alumnes

A Catalunya hi ha 79 equips d'assessorament i orientació psicopedagògica en tot el territori, que donen suport a una població total estudiantil que supera de bon tros la xifra d'1 200 000 alumnes (dades de la Generalitat, 2023). Perquè intervingui un assessor especialista d'un EAP hi ha d'haver un requeriment per part del docent o tutor, recolzat per la direcció del centre educatiu; això impossibilita la intervenció preventiva i dificulta l'atenció eficaç davant una dificultat d'aprenentatge dels alumnes. El retard per rebre atenció especialitzada pot superar l’any escolar, factor que compromet l’èxit acadèmic de l’alumne. Pedagogs a les escoles, ja!

Més informació: 

https://www.pedagogs.cat/

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará