Inicio Estudiantes Els centres de Secundària són informats de les PAU 2024
España   Catalunia

Els centres de Secundària són informats de les PAU 2024

Pocs canvis i noves asignatures

Divendres 15 de septembre, el Govern de la Generalitat va enviar informació sobre les característiques de les Proves d'Accés Universitari, PAU, 2024, per evitar la incertesa que s'havia generat als alumnes de Batxillerat per la implementació de la LOMLOE. El resum és que no hi ha grans canvis i que arriben noves assignatures per adaptar-se a la programació curricular que s'aplica al Batxillerat de la darrera llei d'educació (2020).

El Departament d’Educació i el Departament de Recerca i Universitats continuen avançant en la planificació coordinada de les proves d’accés a la universitat. La convocatòria 2024 manté l’estructura de les PAU i s’incorporen quatre noves matèries per garantir la coherència amb el pla d’estudis de Batxillerat actual.

Història de la Filosofia torna a ser matèria d’examen a la Fase general i les proves de Llengua inclouran competències específiques del nou currículum de Batxillerat LOMLOE.

PAU 2023

El divendres passat, el Govern de la Generalitat va enviar a tots els centres de secundària de Catalunya una circular informativa sobre la prova d’accés a la universitat (PAU) 2024 amb les adaptacions que corresponen al nou currículum del Batxillerat LOMLOE que es va començar a aplicar el curs passat.

Les PAU 2024 incorporaran 4 noves matèries: Arts escèniques, Ciències Generals, Història de la Música i de la Dansa, i Literatura Dramàtica

Aquesta circular és fruit del treball coordinat entre el Departament d’Educació i el Departament de Recerca i Universitats per garantir l’adaptació gradual de les proves als nous currículums de Batxillerat i donar així resposta a la incertesa generada per la falta de planificació de l’Estat després que el Ministeri d’Educació anunciés una moratòria per a la implementació d’un nou model per a les proves d’accés a la universitat sense fixar una data per a la publicació de les instruccions de les proves del pròxim any 2024.

Les PAU 2024

Les PAU 2024 incorporaran 4 noves matèries: Arts escèniques, Ciències Generals, Història de la Música i de la Dansa, i Literatura Dramàtica. L’estructura de la prova continuarà sent la mateixa de la dels darrers anys i es mantindran els mateixos criteris generals d’avaluació dels exàmens d’anys anteriors. Així, les PAU 2024 continuaran tenint dues fases, la Fase general i la Fase específica. En la Fase general seguirà havent-hi cinc exàmens obligatoris: quatre matèries comunes i una matèria a escollir entre les de modalitat de Batxillerat. La novetat entre les matèries comunes és la incorporació, de nou, d’Història de la Filosofia de manera que l’alumnat haurà de triar entre Història o Història de la Filosofia en la Fase general. Les altres 3 matèries comunes obligatòries en aquesta fase continuen sent Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, i Llengua estrangera.

L’estructura de la prova continuarà sent la mateixa de la dels darrers anys i es mantindran els mateixos criteris generals d’avaluació

 

Les matèries obligatòries de modalitat a escollir en la Fase general seran: Anàlisi Musical, Arts escèniques, Ciències Generals, Dibuix Artístic, Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques, i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

En la Fase específica l’alumnat podrà examinar-se, com fins ara, de fins a tres matèries de modalitat a triar entre 23 assignatures, entre les quals hi haurà les novetats esmentades d’Història de la Música i de la Dansa i Literatura Dramàtica.

Adaptacions en els exàmens de Llengua

L’examen de les dues matèries comunes de Llengua catalana, i literatura i Llengua castellana i literatura, continuaran tenint dues opcions (A i B) que es componen cadascuna de tres parts (comprensió lectora, expressió escrita i reflexió lingüística). Les preguntes referents a Literatura que hi ha a l’apartat de comprensió lectora, inclouran dues opcions per a les PAU 2024, de les quals l’alumnat haurà de triar-ne una:

  • Una opció estarà basada en les lectures prescriptives de segon de batxillerat que hi havia per al curs 2022-2023.
  • Una altra opció estarà basada en les competències específiques d’educació literària del Decret 171/2022, de 20 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de batxillerat, i es basarà en una breu dissertació al voltant d’un text o textos, en què caldrà identificar aspectes fonamentals com els tòpics, el gènere i les figures retòriques, i valorar la mobilització del saber literari dels alumnes.

Pel que fa a les matèries de modalitat de Literatura Castellana i Literatura Catalana continuaran basant-se en les lectures prescriptives de segon de batxillerat que hi havia per al curs 2022-2023.

Font:

Direcció General de Comunicació Recerca i Universitats

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará